Zolux uzyskał status Przedsiębiorstwa z Misją

Zolux posiadaczem statusu Przedsiębiorstwa z Misją! 

Przedsiębiorstwo z Misją, co to w ogóle znaczy?

Jest to status nadawany firmom, które mają pozytywny wpływ na kształtowanie swojego otoczenia. Aby uzyskać taki status, firma musi spełniać pewne warunki:

Przedsiębiorstwo z Misją: zobowiązania Grupy

 

Nasz cel:

Ciągłe przynoszenie szczęścia zwierzętom i ich rodzinom

 

Société à mission raison d'être Groupe Zolux

Misja, która codziennie przyświeca 400 współpracownikom grupy Zolux we Francji i w innych oddziałach to:  Dążyć do zmian na lepsze. Wymyślać i kreować to, co najlepsze dla zwierząt domowych. Ciągle działać na rzecz ochrony planety i świata, który nas otacza. Podchodzić do nowych wyzwań z odwagą i optymizmem. Właśnie takie podejście sprawiło, że ZOLUX od 2020 roku urzeczywistnia swoje zaangażowanie w politykę CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) poprzez program « Horizon », opierający się na trzech głownych filarach: Dobro Pupila, Satysfakcja w Pracy, Troska o Planetę.  

Więcej o programie HORIZON

 

W 2022 roku po podjęciu istotnych działań w ramach całej grupy, firma ZOLUX uzyskała status Przedsiębiorstwa z Misją, wyznaczając sobie za cel wprowadzanie zmian na lepsze poprzez kreowanie i tworzenie dobrostanu zwierząt domowych, a także codzienne działania na rzecz ochrony naszej planety i świata, który nas otacza. 

Zolux jest oficjalnym posiadaczem statusu Przedsiębiorstwa z Misją od sierpnia 2022!

Cele określone w strategii przedsiębiorstwa z misją

Gwarancja najlepszej jakości

Współpraca z lekarzami weterynarii i systematyczne kontrole weterynaryjne, a także współtworzenie nowych produktów z udziałem opiekunów zwierząt. 

Jeden z filarów naszej strategii CSR, "Dobro Pupila", to konkretne działania, które podjęliśmy, by osiągnąć nasz cel:

 • 111 produktów z oznaczeniem 1% Dla Zwierząt
 • Nasza gama Nutrimeal została opracowana pod okiem lekarzy weterynarii i zaadaptowana dla każdego gatunku zwierząt oraz specyficznych potrzeb małych ssaków i ptaków domowych
 • Nasza wspólnota użytkowników-testerów, La Tribu,  liczy już 2500 członków, którzy regularnie z nami współpracują przy opracowywaniu i rozwijaniu nowych produktów

Zmniejszanie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko

Dzięki zaangażowanym dostawcom  i ekologicznemu podejściu do tworzenia produktów i opakowań, które już na stałe będą towarzyszyć procesowi tworzenia i rozwoju. 

W związku z jednym z filarów naszej strategii CSR, "W trosce o Planetę", cel ten realizujemy poprzez różne działania: 

 • Ekologiczne podejście charakteryzuje działania nad rozwojem naszych produktów i zgodnie z nim podejmowane są decyzje dotyczące przedsiębiorstwa 
 • Naszym ekipom udało się zredukować wpływ na środowisko aż 233 produktów 
 • Zachęcanie naszych współpracowników do ekologicznego stylu życia

Zaangażowanie współpracowników

Informowanie o prowadzonych działaniach i angażowanie ich w życie firmy i realizowanie jej misji na co dzień.

Przedstawiając filar naszej strategii CSR "Satysfakcja w Pracy", cel ten osiągamy poprzez konkretne działania: 

 • Dostęp do szkoleń, by umożliwić każdemu rozwój w firmie
 • Polepszenie warunków pracy poprzez budowę nowych lokali biurowych 
 • Przeprowadzanie co roku ankiety satysfakcji z pracy, by lepiej identyfikować obszary, które wymagają poprawy:  90% naszych współpracowników odczuwa dumę z pracy w Zoluxie! 

Powołanie Komitetu sprawującego nadzór nad realizowaniem Misji przedsiębiorstwa

Komitet nadzorujący wypełnianie misji przedsiębiorstwa musi składać się z co najmniej jednego pracownika, w naszym przypadku wybraliśmy trzy osoby zatrudnione w Grupie Zolux, oraz z trzech osób niezwiązanych z naszą firmą. Wszyscy członkowie Komitetu mają różne profile, a ich zadaniem jest coroczna ocena poczynionych postępów i weryfikacja, czy wyznaczone w Misji przedsiębiorstwa cele zostały osiągnięte.

Komitet składa się z trzech współpracowników Grupy Zolux, z których każdy reprezentuje jedną z trzech marek i zajmuje inne stanowisko: 

 • Soizic Naizet (dyrektor produktów marki Laboratoire Francodex) 
 • Alex Doisneau (pracownik techniczny marki Zolux) 
 • Nicolas Corvisier (dyrektor ds. sprzedaży marki Saint-Bernard) 

W skład Komitetu wchodzi także 3 członków zewnętrznych, z których wszyscy są bardzo zaangażowani i są ekspertami  w kwestiach społecznych:

 • Jean-Georges Micol (były manager Agencji Rozwoju i Innowacji) 
 • Thomas Moreau (Założyciel Stowarzyszenia YouCare) 
 • Christophe Robin (Ekspert & Manager ds. rozwiązań ekologicznych w Izbie Handlowo Przemysłowej) 

Wszyscy członkowie wybierani są na trzyletnią, odnawialną kadencję i spotykają się 1-2 razy w roku by przygotowywać roczny raport.

 

Pobierz ulotkę