Znak 1% dla Zwierząt

W październiku 2021 roku Stowarzyszenie YouCare stworzyło "1% dla Zwierząt", Znak ochrony zwierząt i bioróżnorodności! Grupa ZOLUX bierze udział w tym przedsięwzięciu od samego początku i została nawet zaproszona do grona Współzałożycieli Znaku.

Na naszej planecie co 20 minut wymiera jakiś gatunek. Każdego roku znika blisko 15 milionów hektarów lasów. We Francji każdego dnia poddawanych jest eutanazji kilkaset zwierząt domowych. W obliczu tej obserwacji stowarzyszenie YouCare postanowiło stworzyć projekt, który sprosta temu wyzwaniu.

Misją inicjatywy 1% dla Zwierząt  jest ratowanie życia zwierząt i ochrona bioróżnorodności na całym świecie. By ją wypełnić, twórcy projektu chcą zjednoczyć zaangażowane przedsiębiorstwa do wspólnego finansowania konkretnych działań w terenie. 

YouCare x ZOLUX

Kto stworzył Znak 1% dla Zwierząt?

1% dla Zwierząt jest inicjatywą  Stowarzyszenia YouCare i jego dwóch założycieli, Dyrektora Stowarzyszenia YouCare Thomasa MOREAU i Wicedyrektora Charlesa THIERY.

Jakie przedsięwzięcia zostały zrealizowane dzięki Znakowi 1% dla Zwierząt?

Znak 1% dla Zwierząt kontynuuje działania podejmowane przez Stowarzyszenie YouCare. Między innymi chce położyć nacisk na reforestację, dzięki dużym projektom kierowanym bezpośrednio przez ekipę YouCare. Obecnie Stowarzyszenie YouCare współpracuje z 350 stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną zwierząt i wciąż będzie je wspierać, w dodatku w coraz większym zakresie. Przygotowywanych jest już kilka znaczących projektów, które zostaną ogłoszone publicznie w momencie otrzymania wszelkich niezbędnych zgód administracyjnych.

 4 główne misje inicjatywy 1% dla Zwierząt  zostały dokładnie wyjaśnione na stronie oficjalnej:  www.onepercentforanimals.org

ZOLUX Współzałożyciel Znaku 1% dla Zwierząt

Kim są patroni inicjatywy ?

Podczas powoływania do życia przedsięwzięcia "Znak 1% dla Zwierząt", Grupa ZOLUX  wraz ze swoimi markami ZOLUX, Laboratoire Francodex i HOPI otrzymała zaproszenie do współpracy. Będąc pierwszym przedsiębiorstwem angażującym się w tę inicjatywę, Grupa ZOLUX otrzymała status Współzałożyciela. Wraz z udziałem ZOLUXU, Stowarzyszenie YouCare mogło rozpocząć ten wielki projekt, który stopniowo będzie zrzeszał coraz więcej zaangażowanych przedsiębiorstw. 

 

W jaki sposób przedsiębiorstwo może zostać patronem?

Przedsiębiorstwo, które chce się zaangażować w inicjatywę 1% dla Zwierząt przekazuje jej 1% swoich obrotów. Istnieje możliwość włączenia do akcji tylko części sprzedawanego asortymentu bądź oferowanych usług. Nie każda firma może zostać członkiem Znaku 1% dla Zwierząt. Pracownicy Stowarzyszenia YouCare poddają weryfikacji etykę oraz działania firmy by upewnić się, że są one zgodne z założeniami inicjatywy. Jeśli przedsiębiorstwo oferuje produkty lub prowadzi działania sprzeczne z wartościami, które utożsamiane są z inicjatywą Znaku 1% dla Zwierząt, nie może stać się jego częścią.

Jak mogę pomóc?

Jako konsument coraz częściej będziesz spotykać się z oznaczeniami 1% dla Zwierząt. Wybieranie tych produktów i usług, które posiadają oznaczenie, pomoże w rozwoju tego ważnego projektu! Będąc klientem lub pracownikiem danej marki możecie pomóc w przekonaniu jej do zaangażowania się w tę wielką misję.