NASZE ZOBOWIĄZANIA

Wizja. Działania.

Zaangażowanie oznacza działanie

Zrównoważony rozwój jest jednym z naszych priorytetów. Grupa Zolux chce promować „odpowiedzialną konsumpcję” i angażuje się w działania mające na celu dobro zwierząt, ludzi i środowiska.

Działamy z troską o dobro przyszłych pokoleń. Oznacza to nieustanne zadawanie sobie pytań dotyczących słuszności dotychczasowych metod i refleksję nad sposobami i kierunkami rozwoju naszej firmy oraz nad tym, jak możemy działać lepiej.

Tworzyć, produkować, dystrybuować i współpracować w inny sposób, z większym szacunkiem dla otaczającego nas świata i w harmonii z nim.

To przekonanie wyraża się w naszym podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Swojej strategii CSR nadaliśmy wymowny tytuł:

Horizon to bardzo konkretna wizja. Z ambitnymi celami, konkretnymi działaniami i precyzyjnymi wskaźnikami pozwalającymi na ocenę postępów.

Horizon to sposób działania oparty na 3 filarach

Les 3 piliers de notre démarche RSE

DOBRO PUPILA

Największy nacisk kładziemy na jakość naszych produktów oraz na sposób ich tworzenia.

1 - Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów

Skrupulatnie dobieramy surowce, zwracając przy tym szczególną wagę na ich certyfikację i zgodność z przepisami. Nasze produkty spożywcze są zatwierdzane przez lekarzy weterynarii, a wszystkie nowe produkty dostosowane są do założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, co stanowi gwarancję ich funkcjonalności i trwałości, a także bezpieczeństwa i pozytywnego wpływu na dobrostan zwierząt.

2 - Stawiamy na współpracę

Słuchamy naszych klientów! Ich opinie są dla nas ważnym źródłem informacji. Czy jest lepszy sposób, by zrozumieć ich potrzeby, tworzyć produkty odpowiadające  oczekiwaniom właścicieli zwierząt i ich pupili?
  
Dlatego stworzyliśmy projekt Ambasadorów marki Zolux* ("Tribu"), czyli społeczność właścicieli zwierząt, którzy wraz z naszym działem rozwoju produktów uczestniczą w procesie tworzenia produktów. To forum, na którym słuchamy się nawzajem i dzielimy (genialnymi!) pomysłami. Formuła ta sprawdza się już od 2 lat. 
*Projekt Ambasadorzy marki Zolux obecnie działa na terenie Francji.

3 - Ułatwiamy rodzinom przyjęcie nowego zwierzęcia w domu

Nasza rola nie kończy się na projektowaniu produktów dla zwierząt. Chcemy pomagać rodzinom, które przyjmują do swojego domu nowe zwierzę w sposób mądry, świadomy i odpowiedzialny. Oferujemy przewodniki, praktyczne porady, wyczerpujące instrukcje ... Zapewniamy naszym klientom wszystko, czego potrzebują, aby ułatwić im dbanie o rozwój pupila i jego integrację w nowej rodzinie.


O czym konkretnie mówimy ?

Ambasadorzy marki ZOLUX to aż 350 uczestników zaangażowanych w opracowywanie co najmniej 4 linii produktów rocznie. Planujemy, że w ciągu najbliższych 3 lat grono to powiększy się do tysiąca członków.

SATYSFAKCJA W PRACY

Grupa ZOLUX zatrudnia obecnie ponad 400 pracowników w 10 zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych na całym świecie. Pragniemy jednak zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomimo tej skali działalności nie zatracić tego, co najważniejsze i nadal kierować się w swojej pracy wartościami firmy rodzinnej, takimi jak pokora i wzajemny szacunek.

1 - Poprawiamy jakość życia w pracy

„Satysfakcja w pracy” oznacza przede wszystkim dobre samopoczucie w pracy oraz poczucie, że ta praca ma sens. Staramy się zapewnić naszemu personelowi środowisko i warunki pracy, które sprzyjają dobremu samopoczuciu i rozwojowi zawodowemu, a także budowaniu dobrych relacji pomiędzy pracownikami. W związku z tym zainicjowaliśmy program poprawy warunków w naszych lokalach i co roku przeprowadzamy anonimowe ankiety dotycząca satysfakcji pracownika, aby każdy mógł swobodnie wypowiedzieć się na temat swojego środowiska pracy, misji, hierarchii, własnych ambicji i obciążenia obowiązkami na co dzień.

2 - Wspieramy rozwój każdego pracownika

Chcemy stworzyć wszystkim pracownikom środowisko, w którym czują się docenieni i mają możliwość rozwoju. W grupie Zolux uwielbiamy się uczyć! Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby oferować naszym pracownikom możliwości rozwoju ich umiejętności. Cel: umożliwienie im dostępu do nowej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności cyfrowych i rozwoju zawodowego.

3 - Zachęcamy do współpracy

Jesteśmy przekonani, że współdziałanie wzbogaca wszystkich (a poza tym jest fajne!). Zachęcamy do dyskusji i wymiany opinii, włączamy wszystkich pracowników w życie Grupy i cenimy inicjatywę. Dzięki naszej firmowej sieci społecznościowej każdy może na bieżąco śledzić, co dzieje się w firmie. Ponadto stanowi ona także forum umożliwiające kontakt ze współpracownikami, dzielenie się pomysłami, wypełnianie ankiet, a nawet publikowanie ogłoszeń. Krótko mówiąc, nasza sieć to wszechstronne narzędzie, bez którego nie obejdzie się żadna osoba dołączająca do Grupy ZOLUX! 

O czym konkretnie mówimy?

Zgodnie z wynikami naszego badania satysfakcji, 90% pracowników ZOLUX jest zadowolonych z wykonywanych przez siebie zadań, które uważają za interesujące i motywujące.
Wierzymy, że poczucie stabilizacji przekłada się na szybsze postępy: 96% naszych pracowników zatrudnionych jest na umowę na czas nieokreślony.

TROSKA O PLANETĘ

Jeśli chodzi o ochronę naszej planety, opieszałość nie wchodzi już w grę! Dlatego właśnie każdego dnia podejmujemy działania służące zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko.

1 - Promujemy „Made in Europe” 

Zakład produkcyjny grupy Zolux znajduje się na północy Francji, a 80% naszych produktów wytwarzana jest w Europie. Postawiliśmy sobie za cel przeniesienie jeszcze większej części naszej produkcji do Europy. Jest to absolutny priorytet Grupy, ponieważ zależy nam na tym, by jeszcze bardziej zmniejszyć swój ślad węglowy.

Nie pracujemy sami i lubimy otaczać się tymi, którzy mają podobne poglądy (lub nas inspirują!). Dlatego w założeniach programu Horizon uwzględniliśmy również naszych partnerów. Współpracujemy z dostawcami, którzy tak jak my realizują politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. 

2 - Wierzymy w ekoprojektowanie

Stawiamy na nieustanne innowacje, dlatego wszystkie nasze biura projektowe zostały przeszkolone w zakresie ekoprojektowania. Dobór surowców, proces produkcyjny, opakowania, gospodarowanie odpadami, optymalizacja transportu… Każdy etap cyklu życia produktu jest dokładnie analizowany pod kątem naszego celu: zmniejszenia śladu węglowego poprzez osiągnięcie optymalnej równowagi pomiędzy tym, co dobre dla środowiska, a tym, czego potrzebują zwierzęta.

3 - Zmniejszamy swój ślad węglowy

Grupa ZOLUX co 4 lata dokonuje oceny emisji dwutlenku węgla, co pozwala nam zmierzyć nasz wpływ na środowisko i aktualizować nasze priorytety.

Ale przede wszystkim na co dzień nie szczędzimy wysiłków, by chronić planetę. Nasze zespoły są świadome znaczenia sortowania odpadów i postawy ekologicznej w życiu codziennym. W biurach ustawiliśmy dystrybutory wody, a każdy pracownik otrzymał butelkę na wodę lub kubek. Na naszej platformie współpracy każdy może się podzielić swoją sugestią lub pomysłem na to, co możemy zrobić, by jeszcze bardziej zmniejszyć negatywny wpływ naszej działalności na stan planety. W Zolux nigdy nie brakuje nam pomysłów ani energii, by je realizować!

O czym konkretnie mówimy ?

Za słowami stoją działania (i liczby!). Grupa ZOLUX będzie co roku oceniać swoje postępy w oparciu o 17 wskaźników: odsetek produktów wytworzonych w Europie/produktów z recyklingu, waga surowców/opakowań itp.

100% nowych produktów opracowanych od połowy 2020 roku jest zgodnych z zasadami ekoprojektowania. Cel na rok 2030 to asortyment w 100% zgodny z tymi zasadami.

WIĘCEJ O ZNAKACH JAKOŚCI I CERTYFIKATACH

...

Podjęcie zobowiązań przekłada się również  na działania służące spełnieniu najwyższych standardów w branży.

Przyznane naszym produktom znaki jakości i certyfikaty są gwarancją jakości dla naszych klientów i ich zwierząt.

Wcale nie zamierzamy spocząć na laurach, ale będziemy kontynuować procesy certyfikacji, aby nieustannie się doskonalić.  

Więcej o przyznanych nam znakach jakości i certyfikatach