Współpraca

Działalność Zolux opiera się na 4 głównych filarach, które wyznaczają tory naszej codziennej działalności: szacunek, uczciwość, zrównoważony rozwój oraz troska o dobrostan zwierząt. Z tych wartości wynikają przedsięwzięcia, w które się angażujemy - wspieramy liczne stowarzyszenia, których celem jest poprawa warunków życia zwierząt (schroniska, azyle, fundacje, towarzystwa itp.), a także promujemy ideę zwierzęcych adopcji.

Staramy się dzielić naszymi wartościami w jak najszerszym gronie, dlatego też wspieramy centra szkoleniowe i ośrodki edukacyjne kształcące przyszłych specjalistów w dziedzinie zoologii. 

Poznaj naszych partnerów!